Afmelden


Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beƫindigd, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. (zie statuten artikel 13, lid 4). Indien gewenst zijn de statuten van de vereniging in het clubgebouw ter inzage beschikbaar.